Kurumsallaşma çalışmaları

• Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme oturtulması ve Kurumsallaşmaya yönelik olarak,
• Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,
• Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama) uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,
• Ücret politikası,
• İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları,
• Muhasebe hesap planları.