Tasdik İşlemleri

• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki,
• Gelir, Kurumlar, KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki,
• Gümrük Beyannamesi Tasdiki,
• Dernek, Tesis, Vakıf ve benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve hesaplarının tasdik işlemleri,
• Diğer tasdik işlemleri.