Bağımsız Denetim Hizmetleri

• Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi,
• Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek,
• Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek,
• Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri,
• Stok Yönetimi Çalışmaları,
• Özel amaçlı denetim (Due diligence),
• Şirket Değerlemeleri.