Diğer Konular

• Şirketlerde iç denetim talepleri olduğu takdirde bu talebi gereğinin en iyi şekilde yerine getirilmesi.
• Şirketlere iç kontrol sistemi oluşturulması