Milli Emlak Konularında Danışmanlık

Milli Emlak mevzuatı çok çeşitli ve alanı geniş bir hukuku vardır. Birçok hukuk dalını ilgilendirir Medeni Hukuktan Borçlar Hukukuna kadar ayrıca Devlet İhale Kanunu ile bu hususlardaki çıkarılmış birçok kanun 4070 ve 2B Yasası gibi daha birçok kanunlarla Milli Emlak’ı ilgilendiren mevzuat mevcuttur.
Bu kanunlar Maliye Bakanlığı dışında başka Bakanlıklara görev vermektedir mesela: Tarım arazilerinin kiralanması ile. Mera. Yaylak ve kışlaklarda tahsis ve idarenin Tarım Bakanlığına, Turizm amaçlı kiralamalarda izinlerin Turizm Bakanlığına, Yapılaşmalarda bayındırlık ve Belediyelerde olsa da Maliye Bakanlığının Milli Emlak görevleri dışında değillerdir Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara ait saymadığımız daha birçok Kanun ve Yönetmelik ve yönerge vardır. Bütün bunları takip etmek hem özveri hem uzmanlık istemektedir.