Belediyeler İçin Danışmanlık Hizmetleri

Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale kanunu ve Devlet İhale kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Öte yandan belediye şirketleri anılan mevzuatın dışında diğer vergi mükelleflerinin bağlı olduğu vergi mevzuatına tabi olarak faaliyetlerini icra etmektedirler.
Belediye Şirketleri ile Belediyelere anılan mevzuat uyarınca Bağımsız Denetim dışında aşağıdaki alanlarda da hizmetler vermekteyiz
• Danışmanlık
• Denetim
• Çalışanlar için hukuki ve mali konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmaktayız.
Keza Belediyelerin aşağıdaki fon ve kurum imkânlarından hibe, kredi kullanması konularında da danışmanlık faaliyeti icra edilmektedir.
• İller Bankası
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Çevre ve şehircilik Bakanlığı
• Orman Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı
• Avrupa Birliği Fonları
• Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
• Bölge Kalkınma Ajansları