Finans

Finans konularında şirketlerin ilave kazanç sağlayacakları yeni bir yapılanma için görüş oluşturulması. Uluslararası fonlarından, AB fonlarından, bankalardan proje bazlı kredi temin edilmesi ve borç yapılandırılması faaliyetlerinin organize edilmesi.