İhracatın Teşviki

• Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan;
• Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları,
• Pazar araştırması ve pazara giriş desteği,
• Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,
• Tasarım desteği,
• Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi,
• İstihdam yardımı,
• Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi konularında mükelleflerin yararlandırılması için gerekli işlemleri yapmak.