Kamu İhale Kanunu Danışmanlık Hizmetleri

Bu kapsamda ihale sürecinde ihtiyacın ortaya çıkması aşamasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecek olan tüm süreçte idareye mali danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Bu kapsamda,
• Söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,
• İhale Dokümanlarının hazırlanması,
• EKAP
• İhale Komisyonu değerlendirmesi sırasında mevzuat desteğinin sağlanması,
• İhale iş ve işlemlerinde idarece alınan kararlara karşı yapılan şikâyet başvurularını değerlendirip, başvurular konusunda görüş verilmesi, şikâyet başvurularına talep üzerine yazılı veya sözlü cevap verilmesi,
• İhale iş ve işlemlerinin teftiş ve denetime uygun şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla, ihale evraklarının düzenlenmesi, tasnifi, derlenmesi, takibi konularında firmalara danışmanlık sunulması,
• İhale komisyonunun işlemlerinin ihale mevzuatı ve Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararlarına uygunluğu noktasında destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Sözleşme imzalanması aşamasında yapılacak olan işlemler,
• İhale sürecindeki tüm evrak iş ve işlemlerinin düzenlenmesi, ihale işlem dosyasının tasnifi hizmetleri sunulmaktadır.